Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 11, 2018

Małgorzata Ohme rozmawia z Jerzym Owsiakiem.


Oct 4, 2018

Małgorzata Ohme rozmawia z Jerzym Radziwiłowiczem.


Sep 27, 2018

Małgorzata Ohme rozmawia z prof. Jerzym Bralczykiem.


Sep 20, 2018

Małgorzata Ohme rozmawia z Krystyną Jandą.